Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Leikkiä kaikki

23.8.2014

Leikkiä kaikki


Pieni on nyt siinä iässä, että koko ajan pitäisi olla leikkikaveri. Kesälomalla saimme harvinaisia vieraita Lapinlahdelta. Pieni tapasi ensimmäistä kertaa kaksi pikkuserkkuaan. Lapset ovat ihmeellisiä, aikuisten vielä seisoessa eteisessä, lasten leikki alkoi saman tien. Siinä ei kyselty kuka olet ja mistä pidät, vaan mentiin lelulaatikolle ja alettiin laittaa ruokaa yhdessä.

Toki kaikille pienille oli kerrottu, että pian saa leikkiseuraa, mutta silti leikkiin ryhtymisen nopeus yllättää aina. Toinen kohtaaminen, mikä jäi kummastuttamaan, tapahtui mökillä. Pieni leikki naapurissa asuneen itseään nuoremman saksalaistytön kanssa useaan otteeseen ja heillä ei ole edes yhteistä kieltä!

Yhdessä oleminen alkaa usein ihan pienestä, vaikka jostain molempia kiinnostavasta tavarasta tai saippuakuplien jahtaamisesta. Pian jo juostaan ympyrää yhdessä. Kaikki on yksinkertaisen ja iloisen innostavaa.

Minulla on ajatus, että lapsilla ei ole ennakkoluuloja ja käsityksiä. He eivät osaa ajatella toista lasta minään muuna kuin potentiaalisena leikkikaverina. Kaikista tilanteista ja ihmisistä löytyy joku asia, jonka varaan leikin voi rakentaa. Sen jälkeen leikki sujuu, kunhan aikuiset eivät sitä sekoita ja siihen puutu. Vanhempien on hyvä tiedostaa tämä ja antaa lapsille leikkirauha.

Fairy's toadstool by katmary, on Flickr


Luin vähän artikkeleita leikin tärkeydestä ja merkityksestä. Leikki on lasten mielihyvänsävyistä toimintaa ilman tietoista hyötytarkoitusta. Se on lapsen ominta toimintaa ja arvokasta sellaisenaan.

©      Leikki esittää todellisuutta symbolisesti, mielikuvituksellisesti, leikisti.
©      Leikki edellyttää leikkijöiden omaehtoista ja aktiivista sitoutumista siihen.
©      Leikkiä ylläpitää lapsen sisäinen oma motivaatio ja toiminnan synnyttämä mielihyvä.
©      Leikki on yhteydessä lapsen omiin kokemuksiin.
©      Lapset leikkivät heille ennestään tutuilla esineillä ja asioilla tai sellaisilla uusilla asioilla, joihin he ovat juuri tutustumassa ja joista he haluavat ottaa selvää.
©      Leikin säännöt ovat leikkijöiden itse luomia - leikin sisäiset säännöt eivät tule leikin ulkopuolelta.
©      Leikissä on keskeistä itse toiminta – ei niinkään sen päämäärät.
Leikki on lapsen luontainen tapa oppia. Sen avulla lapsi tutustuu ympäristöönsä ja opettelee uusia asioita. Leikin kautta lapset elävät vuorovaikutussuhteita, tunteita ja toimintatapoja, joita he ovat itse kokeneet ja nähneet.

Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle. Leikkiessä kehittyvät kieli, syy-seuraus ajattelu, joustava yhdisteleminen, luova ajattelu, assosiatiivisuus, ongelmanratkaisutaito ja kyky erottaa ulkoinen todellisuus leikistä. Leikki voi parantaa lapsen luottamusta itseensä ja omiin kykyihinsä. Leikki opettaa ymmärtämään sosiaalista vuorovaikutusta, moraalia ja arvoja sekä vastaanottamaan empatiaa toisilta leikkijöiltä

Lähde: MLL


Ehkä aikuistenkin pitäisi leikkiä enemmän?

"Emme lopeta leikkimistä sen johdosta, että vanhenemme - vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen." ~ Herbert Spencer


Ei kommentteja: