Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Oodi hetkelle

17.3.2011

Oodi hetkelle

Tietoisuustaitojen perusajatuksia kirjasta Olet jo perillä : tietoisen läsnäolon taito, joka on Jon Kabat-Zinnin kirjoittama.

.:Miten suhtaudut?:.
Minne tahansa menet, siellä olet.
Mitä tahansa päädyt tekemään, päädyt tekemään juuri sitä.
Mitä tahansa ajattelet juuri nyt, juuri se on mielessäsi.
Mitä tahansa sinulle on tapahtunut, se on jo tapahtunut.
Tärkeä kysymys kuuluu, miten aiot suhtautua siihen; Mitä nyt? Vaikea kysymys, jos on eksyksissä, eikä tässä hetkessä, kosketuksissa omaan itseemme ja sisällämme piileviin mahdollisuuksiin ja tekee asioita konemaisesti. Usein lankeamme olettamaan, että ajatuksemme ovat totuus niin ulkopuolisesta maailmasta kuin siitä mitä on sisällämme ja mielessämme. Silloin emme ole siellä missä olemme. Olemme näissä ajatuksissamme.

.:Harjoittamalla herää viisaaksi?:.
Kirjailija kutsuu tietä tähän unesta heräämiseen meditaatioksi*, järjestelmälliseksi valppauden, nykyhetken tietoisuuden, harjoittamiseksi. Heräämistä voidaan kutsua myös ”viisaudeksi”, joka on syiden ja seurausten syvempää ymmärtämistä ja sen oivaltamista että kaikki liittyy yhteen ja vaikuttaa kaikkeen. Meditaatiossa on kyse siitä, että ihminen on oma itsensä, ja tietää jotain siitä, mitä se tarkoittaa. Ihminen oivaltaa olevansa ”tiellä”, jota kutsutaan elämäksi ja jolla on suunta.

Shotover Jet, Jet
Boating the Shotover River Canyons,
Queenstown, New Zealand
by Alex E. Proimos, on Flickr
Kirjoittaja korostaa, että ihmisen täytyy olla valmis meditoimaan. Sen on tultava elämään juuri oikeaan aikaan, jolloin on valmis kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään, omaa hengitystäänvain ollakseen läsnä niille ja niiden kanssa ilman, että on lähdettävä minnekään tai tehtävä mitään paremmin tai eri lailla. Se on kovaa työtä. Tietoisessa läsnäolossa on ennen kaikkea kyse huomion suuntaamisesta ja tietoisuudesta. Meditaation avulla huomio syvenee, tietoisuus kasvaa ja jalostuu käyttökelpoiseksi arkielämään.

.:Pysähdy – Kuole tarkoituksellisesti:.
Kummallista harjoittamisessa on pysähtyminen. Sen avulla olet heti läsnä. Asioista tulee yksinkertaisempia, aivan kuin sinä kuolisit ja maailma jatkuisi eteenpäin. Kaikki velvollisuudet hoituisivat ilman sinua. Kun varaat muutaman hetken ”kuollaksesi tarkoituksellisesti” juuri nyt, vapautat itsesi nykyhetkeen. ”Kuolemalla” tulet itse asiassa elävämmäksi. Tätä on pysähtyminen. Se ei ole passiivista. Sitten kun päätät jatkaa tekemistä, sen luonne on erilainen, koska olit pysähtynyt. Jatkaminen on rikkaampaa, elävämpää ja monivivahteisempaa.


.:Haasta itsesi havainnoimaan:.
Tietoinen läsnäolo tarkoittaa sitä, että havainnoimme kaikkea aivan tietyllä tavalla: tietoisesti, nykyhetkessä ja hyväksyen, ilman arvostelua. Tämä lisää tietoisuutta, selkeyttä ja tämän hetken todellisuuden hyväksymistä. Se herättää meidät tajuamaan, että elämä avautuu hetki hetkeltä. Se mitä tapahtuu nyt, tällä hetkellä, vaikuttaa siihen mitä tapahtuu seuraavaksi. Tästä syystä on tärkeää katsoa ympärilleen tarkkaavaisesti tässä hetkessä. Ellemme ole täysin läsnä näissä hetkissä, menetämme sen mikä elämässä on arvokkainta ja jätämme myös huomioimatta ne mahdollisuudet jotka voivat auttaa kasvamaan ja muuttumaan. Avain tietoisuuteen niin buddhalaisten kuin taolaisten kuin joogafilosofian taustalla, on tämän hetken arvostaminen niin, että olemme tietoisesti ja tarkkaavaisesti läsnä siinä.

Kirjoittaja määrittelee tietoisen läsnäolon havahtumiseksi ja tavaksi elää sopusoinnussa itsensä ja ulkomaailman kanssa. Kyse on itsetutkiskelusta, keitä olemme ja miten näemme maailman, ja paikkamme siinä ja että opettelemme arvostamaan jokaisen elämämme hetken täytetyttä ja rikkautta. Ennen kaikkea olemme yhteydessä itseemme. Kun perehdymme sisimmän olemuksemme luonteeseen ja erityisesti mielemme luonteeseen huolellisen ja järjestelmällisen itsetutkiskelun kautta, voimme elää tyydyttävämpää,
tasapainoisempaa ja
viisaampaa elämää.
Kun sitoudumme havainnoimaan asioita avoimin mielin, lankeamatta omien mieltymystemme ja vastenmielisyyksiemme, mielipiteidemme ja ennakkoluulojemme, odotustemme ja reaktioidemme ansaan, meille avautuu uusia mahdollisuuksia ja voimme vapautua tiedostamattomuuden pakkopaidasta.

Tietoisen hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen saattaa olla yksinkertaista, se ei välttämättä ole helppoa. Se on vapauttavaa ja valaisevaa, mutta myös syvien tunteiden kuten surun, vihan tai pelon kohtaamista, joita emme usein tietoisesti ilmaise. Samalla tietoinen läsnäolo auttaa meitä arvostamaan ilon, tyyneyden ja onnellisuuden tunteita, jotka usein ohitamme kiinnittämättä niihin huomiota. Harjoittaminen meditoimalla tarkoittaa, että opimme hyppäämään pois viran pyörteistä, istumaan joen törmällä ja kuuntelemaan sitä, oppimaan siltä ja lopulta käyttämään sen voimaa pikemminkin ohjaamaan kuin hallitsemaan itseämme. Se vaatii voimaa kehittää kykyään olla nykyhetkessä.


Magnificent river by ~jjjohn~, on Flickr

*Meditaatio = istuminen ja hengittäminen tässä blogissa

Ei kommentteja: