Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Kaikkialla kaiken aikaa kaikkien kanssa

20.4.2011

Kaikkialla kaiken aikaa kaikkien kanssa

Tässä lisää tärkeitä ja harjoittamista selkeyttäviä ajatuksia Jon Kabat-Zinnin kirjasta Olet jo perillä : tietoisen läsnäolon taito. Harjoittamisen tie kaikkialla kaiken aikaa kaikkien kanssa

.:Kysymyksiä & itsetutkiskelua:.

Harjoittaminen on luonnollinen jatkumo ihmisen kasvulle, sille kyselylle: Kuka minä olen? Mikä on minun elämäni tarkoitus? Mikä on Tehtäväni? Kyseleminen ja tutkiskeleminen on olennaista tietoiselle elämälle. Pyrimme pysymään yhteydessä elämän ja olemassaolon mysteeriin. Se on kyselemistä odottamatta vastausta. Kysymys muhii, kypsyy, tulee ja menee, aivan kuin kaikki muukin tulee tietoisuuteen. Omat ongelmakohdat tulisi ensin tunnistaa. Missä elämässäni on painetta ja jännitettä, entä missä on sopusoinnun puutetta? Itsetutkistelu tarkoittaa kysymysten asettamista uudelleen ja uudelleen.


.:Polun etsintää:.

Elämän polkua etsiessä olisi osuvaa sanoa: ”Pääset sinne vain, jos olet täysillä tässä”. Mikä on minun tieni? Sitä voi harjoittaessaan miettiä, tarkkailla, kuunnella, havainnoida, päästää irti ja antaa olla. Kysymykseen palaaminen johtaa avautumiseen, uudenlaiseen ymmärrykseen, näkemykseen ja toimintaan. Kyse on siitä pystymmekö ottamaan vastaan kohtaamamme haasteet, jopa etsimään niitä koetellaksemme itseämme, kasvaaksemme, toimiaksemme periaatteidemme mukaisesti, pysyäksemme uskollisina itsellemme, ja lopulta löytääksemme oman tiemme – eikä vain löytämään vaan elämään sitä.

Harjoittaminen on tie. Matkan vertauskuvaa käytetään kaikissa kulttuureissa kuvaamaan elämää ja sen tarkoituksen etsintää. Tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon polku ja oikean ymmärryksen polku ovat esimerkkejä tästä. Harjoittaminen on sen tunnustamista että olemme oikealla tiellä. Se avautuu nyt ja joka hetki. Se on olemisen tie, elämisen tie, kuuntelemisen tie, tasapainossa olemisen tie asioiden kanssa sellaisina kuin ne ovat.

Harjoittaminen luo eheän ihmisen. Eheys (wholeness) sanaan sisältyvät sanat terveys (health), parantaminen (healing) ja pyhä (holy). Kun havaitsemme eheytemme, meidän ei tarvitse mennä mihinkään, eikä tehdä mitään. Olemme vapaita valitsemaan tiemme. Löydämme aina hiljaisuuden sisältämme, ja kuunnellessamme sitä kehommekin antautuu sille, ja mieli seuraa.
Wisdom Trail Lantau HK by Michael McDonough, on Flickr
.:Polulta lipeämistä:.

Tunnustamme, että toisinaan, usein hyvinkin tärkeinä aikoina, meillä ei ole aavistustakaan siitä, minne olemme matkalla tai edes missä tie on. On varottava sitä että emme jää kiinni siihen, minkä luulemme olevan matkamme päämäärä. Toisinaan on tarpeellista myöntää itselleen, ettei tiedä minne on matkalla, ja olla avoin ottamaan vastaan apua odottamattomilta tahoilta. Tämä tuo ulottuvillemme sekä sisäiset että ulkoiset voimavarat ja liittolaiset jotka ovat peräisin omasta epäitsekkyydestämme ja sielukkuudestamme. On otettava huomioon asioiden laajemmat yhteydet, muutoin jäämme jumiin umpikujaan, ehkä loppuiäksemme!

Tietoisen läsnäolon harjoittaminen vaatii sisäisen energian arvostamista ja vaalimista, ei ryntäämistä asioihin pää edellä – ja sellaisen mielen hallintaa, jolla ei ole yhteyttä itsemme moniin puoliin ja jota ohjataan kapeakatseisesti. Muutoin emme voi hyvin, varsinkaan jos emme myönnä että emme tiedä minne olemme matkalla.


.:Elinvoimaa kaiken aikaa:.

Tietoisen läsnäolon tehtävä on herättää meidät havaitsemaan elinvoima jokaisessa elämämme hetkessä. Kun olemme havahtumisen tilassa, kaikki antaa voimaa ja inspiroi. Sangen hengellinen kokemus siis! Vain sisäisellä kokemuksella on merkitystä, jokaisessa hetkessä, niin tiskatessa kuin muodollisesti harjoittaessakin. Ja sen kokemiseksi on oltava läsnä. Kaikki muu on pelkkää ajattelua. Samaan aikaan on oltava valppaana niiden taipumusten ja mielijohteiden suhteen, jotka johtavat itsepetokseen, suurenteluun, ylimielisyyteen, harhaanjohtavaan ajatteluun sekä hyväksikäyttöön ja julmuuteen. Yhtä ”henkistä” totuutta toitottavista on aina vain harmia.

Tietoinen läsnäolo on vapautta ja helppoutta maailman keskellä. Se on kotona olemista missä tahansa, missä olosuhteissa tahansa, ei minkään ylä- tai alapuolella, vain täysin läsnä olemista. Halua vain istua. Tietoisen läsnäolon periaatteet kehottavat käyttämään avautumiseen, vahvistumiseen, itsetutkiskeluun ja viisauden syventämiseen sekä oman tiemme kulkemiseen kaikkia elämämme tilanteita, kaikkea ilmenevää, missä tahansa olemmekin. ”Henkisintä” mitä kukaan voi tehdä on katsoa asioita omin silmin, nähdä kokonaisvaltaisesti ja ilmentää teoissamme eheyttä ja hyvyyttä.

Ei kommentteja: