Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Dalai Lama: Mielen harjoittamisesta

23.8.2011

Dalai Lama: Mielen harjoittamisesta


Dalai Laman vierailusta on ollut paljon kirjoituksia mediassa ja ilahduttavasti olen saanut vierailijoita myös blogiin. Tässä lisää aamupäivän opetuksesta. Sama disclaimer pätee, kuin edelliseenkin tilaisuudesta kirjoittamaan tekstiin.


.:Aamupäivän buddhalainen opetustilaisuus:.

Aamupäivän tilaisuudessa hänen pyhyytensä keskittyi ensimmäiseen elämäntehtäväänsä: Uskontojen välisen harmonian edistämiseen. Hän puhui pääosin uskontojen ja etenkin buddhalaisten suuntausten erilaisuuksista ja siitä kuinka kaikki kuitenkin on pohjimmiltaan samaa. Dalai Lama käsitteli myös mielen harjoittamisen kahdeksaa säiettä puheessaan. Voin kertoa, että puheessa vilisi erilaisia buddhalaisia opetustekstikokoelmien ja opettajien nimiä. Ne ja paljon muuta meni varmaan ohi. Ymmärrykseni on kovin vaajaavaista.

.:Mielen harjoittamisen kolme ulottuvuutta:.

Dalai Lama aloitti kuvailemalla sitä miten mielen harjoittamiseen tarvitaan sekä muodollista harjoittamista, että opiskelua. Tiedon ja ymmärryksen kasvattaminen on välttämätöntä saadaksemme viisautta ja osataksemme käyttää sitä. Oppimiseen on kolme tapaa.

Ensinnäkin perusteet voi oppia lukemalla ja kuuntelemalla opetuksia. Hän rohkaisi lukemaan ja tutkimaan erilaisia tekstejä. Hänen pyhyytensä sanoi lukevansa ja opiskelevansa edelleen joka päivä. Opiskelu ja tiedon hankinta perustuu aiemmin opitulle, ja siksi on tavallista, että aina välillä voi olla hieman sekaisin ja hämmentynyt eri näkökannoista, ennen kuin ne selkenevät tietoisuudeksi. (Bloginpitäjän kommentti: Sitä odotellessa)

Toisekseen asioiden kyseenalaistaminen, kysymysten kysyminen ja tiedon analysointi on välttämätöntä. (Bloginpitäjän kommentti: Siksi kirjoitan tätä ja kaikkea muutakin). Dalai Lama suorastaan kehotti olemaan uskomatta ketään ja olemaan skeptinen. Niin monenlaisia opettajia on nykyään olemassa. Tekstin ymmärtämisen perusta on asiayhteyksien näkeminen ja monien miksi - kysymysten esittäminen. Dalai Lama kehotti opettelemaan kysymään. Kaikki buddhalainen opetus painottaa henkilökohtaista, omaa suoraa kokemusta. Jos tekstit ovat oman kokemuksen vastaisia, hänen pyhyytensä kehotti muotoilemaan kysymyksiä ja esittämään ne luotettavalle opettajalle. Hänen pyhyytensä sanoi, että totuuden tunnistaa siitä, että se antaa vahvan tunteen siitä, että se on oikein.

Kolmannekseen viisaus syntyy meditaatiossa, muodollisessa harjoittamisessa. Eri traditiot ohjaavat niin muodollista meditaatiota kuin käytännön harjoituksiakin hieman eri tavoin. Kaikissa on kuitenkin sama tavoite: Samadhi, eli ei-dualistinen tietoisuus, jossa havainnoiva mieli on yhtä havainnoitavan kanssa. Muodollinen harjoittaminen on hyvin kehollista, vaikka mieli tekee suurimman työn.

.:Kaikki on sitä samaa:.

Dalai Lama kehotti menemään syvälle eri traditioiden kirjoituksiin, ja olemaan välittämättä mahdollisista yksittäisten harjoittajien tekemistä virheistä. Hän totesi, että näin opiskelussaan etenevä tulee huomaamaan, että kaikella on sama juuri, vain esitystapa vaihtelee. Sen jälkeen saimme kuulla jälleen kehotuksen luottaa oman kokemuksemme voimaan.

Joka traditiota voi hänen pyhyytensä mukaan testata siten, että kysyy, mikä on itse/minä? Mitä on ajattelu? Miten keho ja mieli määritellään? Hän sanoi, että keho muuttuu, mieli pysyy samana.

S.S. o Dalai Lama by Elton Melo, on Flickr

.:Mielenharjoituksen kahdeksan säiettä (Langri Thangpa):.

Mielen harjoittamisen perustana on ajatus altruismista, itsettömyydestä, egoismin vastakohtana. Tässä säkeet ja niiden selitykset. Ne löytyvät myös tapahtuman sivuilta.

1)Saavuttaakseni korkeimman päämäärän
kaikkien aistivien olentojen puolesta,
jotka ovat tärkeämpiä kuin kaikki toiveet täyttävä jalokivi,
on minun aina huolehdittava heistä rakastaen!

2)Missä tahansa, aina ollessani muiden seurassa,
minun on nähtävä itseni vähempiarvoisena,
ja sydämeni pohjasta
vaalittava toisia suurenmoisina!

Näiden kahden säkeen selityksen kohdalla Dalai Lama rönsyili niin paljon edes takaisin, että en osaa sitä kirjata ylös suoraan säkeisiin viitaten.

Hän puhui siitä miten ei ole olemassa itseä, joka olisi erillinen ja kehotti tutkimaan sitä mikä itse on. Hänen pyhyytensä viittasi sen koostuvan kehosta, puheesta ja mielestä. Hän viittasi viiteen aggregaattiin, joka selittää itsen riippuvuutta kaikesta ja tyhjyyttä kuvaavaan sydän sutraan (ote alla).

Sen vuoksi, tyhjyydessä ei muotoa, ei tunteita, ei havaintoja, ei impulsseja, ei tietoisuutta, ei silmiä, ei korvia, ei nenää, ei kieltä, ei kehoa, ei mieltä, ei väriä, ei ääntä, ei hajua, ei makua, ei kosketusta, ei mielen kohdetta, ei näkyjen maailmaa, ei mielitietoisuuden maailmaa. Ei tietämättömyyttä, eikä myöskään sen päättymistä, ei vanhuutta, ei kuolemaa eikä sen päättymistä. Ei kärsimystä, ei alkua, ei pysähtymistä, ei tietä, ei tuntemuksia, ei saavutuksia, eikä päämäärää.

Saimme myös selitystä jälleensyntymästä liittyen siihen miten eri traditiot käsittävät sen, onko olemassa alku vai onko kaikki jatkumoa. Viisi aggregaattia luovat tietoisuuden osia.

3) Jokaista menettelytapaani ja mieleni liikettä seuraten,
heti kielteisen tilan syntyessä,
on minun kohdattava se ja hävitettävä se heti,
jotta se ei tuhoaisi minua taikka toisia olentoja.

Tässä säkeessä Dalai Lama painotti sitä miten viha ja rakkaus ovat vastakohtia. Rakkaus ei anna tilaa vihalle kehittyä. Pelko on usein seurausta siitä, että pidämme toisia ihmisiä onnemme lähteenä. Jokainen on kuitenkin oman onnensa seppä, ystävät ovat vain bonusta tässä elämässä.

4)Kun näen pahaluontoisia kanssakulkijoita,
suuren kielteisyyden ja kärsimyksen valtaamina,
riemastuen kuin löytäisin harvinaisen aarteen,
on minun kohdattava heidät rakkautta vaalien!

Neljännen säkeen kohdalla hänen pyhyytensä käski ottamaan toiset huomioon ja ajattelemaan pyyteettömästi heidän hyvinvointiaan. Avoimuus auttaa kohtaamaan toiset ihmiset.

5)Kun toiset kateudessaan
mustamaalaavat minua ja ovat epäoikeudenmukaisia,
on minun otettava häviö
ja tarjottava toisille voittajan osa.

6)Kun joku, jolle olen ollut avuksi
suurin toivein ja odotuksin,
loukkaa minua syvästi ja aiheetta,
minun on pidettävä häntä ylimpänä opettajanani!

Hieman yllättäen Dalai Lama totesi säkeissä viisi ja kuusi, että toisten puheet ja teot eivät ole sinun vikasi. Kun pyrkii auttamaan toisia pyyteettömästi, ei tarvitse ottaa näistä itseensä, antaa vain olla. Omien ajatusten ja tekojen havainnointiin tulee kiinnittää huomiota, jotta pystyy tätä kohtaa harjoittamaan.

7)Lyhyesti sanoen, suoraan tai välillisesti,
minun on tarjottava hyötyä ja hyvää
lukemattomille äitiolennoille,
ja otettava salaa itselleni
kaikki heidän ongelmansa ja kärsimyksensä!

Tässä säkeessä hän korosti sitä miten kaikki hyvä tulee moninkertaisesti takaisin. Yhteistyö pyyteettömässä hengessä mahdollistaa pitkäaikaisen sitoutumisen toisten auttamiseen.

8)Olkoon harjoitukseni saastumatta mielen tahroista,
joita kahdeksan maallista huolta aiheuttavat.
Tietäen kaikkien ilmiöiden olevan kuvitelmaa,
vapautukoon mieleni takertumisen siteistä!

Viimeisessä säkeessä Dalai Lama korosti jälleen ettei itseä ole. Se on kaikkien negatiivisten ajatusten ja tunteiden lähde.

.:Yhteenvetona:.
·         Harjoita mieltäsi löytääksesi itsen riippuvuuden kaikesta
·         Analysoi toimintaasi ja mieti aina tekojesi seuraukset
·         Panosta toisten hyvinvointiin
·         Kehitä oikea kunnioitus kaikkia kohtaan

Ei siis mitään juurikaan uutta ja ihmeellistä. Oleellista on, kuka elää näin?


PS. Molempien luentojen taltioinnit voi nyt kuunnella täältä:

Ei kommentteja: