Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: 24 täysin uutta tuntia edessä elämää

27.10.2010

24 täysin uutta tuntia edessä elämää

Seija Mauron tietoisen läsnäolon kurssilla nostimme jokainen oman ”elämänohje” korttimme. Sain ohjeen joka on edelleen Thich Nhat Hahnin opetuksista tärkeimpiä minulle (oma käännös).

Joka aamu, kun heräämme,
meillä on 24 täysin uutta tuntia edessämme elämää.
Mikä arvokas lahja!
Meidän on mahdollista elää niin että nämä 24 tuntia
tuovat rauhaa, iloa ja onnea itsellemme ja muille.
-- Thich Nhat Hahn
Autumn dawn by James Jordan, on Flickr
.:Mitä hyötyä tietoisen läsnäolon harjoittamisesta on?:.

Haluan elää nauttien joka hetkestä. Haluan että pystyn ottamaan joka hetken positiivisesti. Meillä kaikilla on vain tämä yksi elämä ja eletystä elämästä ei saa rahoja takaisin. Aikaa ei saa takaisin. Uskon että tietoinen läsnäolo palauttaa meidät takaisin maan pinnalle. Sen käytännön läheinen harjoittaminen ei vaadi muuta kuin harjoitusta.

Tietoinen läsnäolo auttaa näkemysten syntymistä mikä taas puolestaan parhaassa tapauksessa kypsyy viisaudeksi. Tämä siksi että mitä syvemmin ja selvemmin meidän on mahdollista nähdä niin maailman kuin mielemme ja kehomme todellisuus, sitä paremmin ymmärrämme miten ja miksi kaikki on niin kuin on. Tässä kokoelma syistä harjoittaa tietoista läsnäoloa koottuna muutamasta eri lähteestä.
Verrattuna moniin ongelmiin joita saamme kun elämme tiedostamatta, tietoinen läsnäolo auttaa meitä:
 1. Parantamalla huomiokykyä, keskittymistä ja tarkkuutta ja jopa luovuutta
 2. Vahvistamalla itsetuntoa ja itseluottamusta sekä itsensä hyväksyntää sellaisena kuin on
 3. Voimistamalla ajatusten ja aikeiden selkeyttä
 4. Parantamalla tehokkuutta ja turvallisuutta
 5. Syventämällä mielenrauhaa ja ”flown” tuntemusta
 6. Tehostamalla kommunikoinnin laatua ja näin ollen ihmissuhteiden laatua
 7. Syventämällä näkemyksiä ja intuitiota
 8. Herättämällä enemmän aitoutta, sydämellisyyttä, sielukkuutta ja välittämistä niin elämässä kuin työssäkin
 9. Vahvistamalla elämän arvostamista
 10. Luomalla hyväksyvän asenteen elämää ja sen haasteita kohtaan
 11. Mahdollistamalla tyyneyden haasteiden edessä
 12. Vahvistamalla mahdollisuuksia kestää, elää ja selvitä muutoksista
 13. Auttamalla hallitsemaan stressiä ja fyysisiä stressin oireita, jopa kipua
 14. Parantamalla immuunijärjestelmän toimintaa
Tämä on kerrassaan siis mahtava kokoelma suuria hyötyjä! Mielestäni lista on todella palkitseva ja tietoisuustaitoja harjoittamaan houkutteleva. Jo lyhyen epäsäännöllisen tietoisena elämisen aikanani olen huomannut selkeästi mielenrauhan lisääntyneen. Päivittäinen kiitollisuudenaiheen kirjaaminen ylös selkeyttää ajatuksia ja auttaa arvostamaan arkielämää todella helposti. Lähiaikoina olen huomannut etenkin keskittymisen ja tehokkuuden lisääntyneen. Blogia perustaessa uusien ideoiden tulemista ei ole voinut estää, mikä taas kertoo luovuuden lisääntymisestä. Sen sijaan uskon että kommunikoinnin, intuition ja hyväksyvän asenteen kanssa minulla on vielä paljon tekemistä-

Koska osa tietoisen läsnäolon harjoittamista on meditaation kaltaista, on mahdollista että edes silloin tällöin onnistuessaan voin saada tietoisuusharjoituksesta jopa meditaation tutkitut hyödyt:

Suomen lääkärilehden mukaan tietoisuustaitojen harjoittelulla on havaittu selvä yhteys aivokuoren paksunemiseen alueilla jotka liittyvät huomion ylläpitämiseen. Tietoisuustaitojen harjoittelun sanotaan parantavan tunteiden prosessointikykyä ja sitä kautta vahvistavan stressinhallintaa esimerkiksi sairastuneena ja näin ollen edistävän jopa fyysistä terveydentilaa. Artikkelissa todetaan kuitenkin että tutkimusta tarvitaan lisää. Tietoisuustaitoja käytetään kuitenkin jo nykyään psykoterapioissa ja kroonisten sairauksien tukihoidoissa. Harjoittelun stressiä vähentävä vaikutus perustuu etenkin siihen että häiritsevät ja murehtivat ajatukset vähenevät merkittävästi, verrattuna muihin rentoutusmenetelmiin.

Siis harjoittelemaan!

Ei kommentteja: