Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Rauha on jokainen askel

25.10.2010

Rauha on jokainen askel

.:Jotain määrittelyä:.

Pidän eniten Tietoisen läsnäolon ”buddhalaisesta suunnasta” jos sitä voi sellaiseksi kutsua. Munkki, zen-mestari, runoilija ja rauhan aktivisti Thich Nhat Hanhia voidaan pitää tämän suunnan isänä. Thich Nhat Hanh on Vietnamin tärkeimmän buddhalaisluostarin mestari. Hänen yli kaksituhatvuotinen perimyslinjansa – Liêu Quán Dharma – ulottuu Buddhaan.  Thây on etsijä ja buddhalaisuuden uudistaja. Hän tarkoittaa tietoisella läsnäololla sitä, että ihminen on valppaana nykyhetkessä – että hän pitää tietoisuutensa tarkkaavaisesti kulloisessakin todellisuudessa (Nilsonne, 2007). Hänen tärkein opetuksensa on että voimme tietoisen läsnäolon avulla oppia elämään nykyhetkessä, menneisyyden ja tulevaisuuden sijaan. Pysytteleminen nykyhetkessä on hänen mukaansa ainoa tapa todella saavuttaa rauha sekä omassa sisimmässä että koko maailmassa.

Lisäksi Thây korostaa, että totuus ei löydy käsitteistä, vaan elämästä tässä ja nyt ja että kaikenlaista fanaattisuutta on kartettava. Opetukset tulee nähdä vain ohjeellisina välineinä, jotka auttavat elämään arkipäivää tietoisesti ja rauhassa (Valkoinen Lumme). Tämä arkipäiväisyys, yksinkertaisuus ja tavallisuus puhuttelee ja tekee mielestäni tietoisesta läsnäolosta mahdollista omassa elämässäni.

Huomaan jo nyt, että useita Thâyn ja hänen Luumukylän seuraajiensa tekstejä on vaikea kääntää. Luumukylän sivulta löytyy vielä seuraavakin määritelmä joka korostaa tätä arkipäiväisyyttä – hyvin vapaasti käännettynä:
”Mindfulness on energia jonka avulla voidaan olla tietoisia ja läsnä nykyhetkessä. Se on jatkuvaa elämän harjoittelua  syvälle luotavaavasti jokaisessa hetkessä. Tietoisena olo on todella elossa olemista, nykyhetkessä ja yhtenä ympärillä olevien ihmisten ja askareitten kanssa. Tarkoituksena on tuoda keho ja mieli harmoniaan tiskejä tiskatessa, autolla ajaessa tai aamusuihkussa.”

Toinen pääsuuntaus tulee lääketieteen ja psykologian maailmasta jossa professori Jon Kabat-Zinn on ollut uranuurtajana. ”Jon Kabat Zinnin (1990) mukaan mindfulnessin tärkein viesti on seuraava: kun kykenemme olemaan läsnä tässä hetkessä, olemme tietoisempia jokaisesta hetkestä ja tietoisempia meille avoimina olevista mahdollisuuksista. Mindfulnessin pyrkimyksenä ei ole päästä eroon ongelmista vaan oppia hyväksymään ne ja elämään niiden kanssa.”

Mindfulness käännetään suomeksi tietokseksi läsnäoloksi tai tietoisuustaidoiksi. Wikipedia sanoo aiheesta seuraavaa:
”Tietoisuustaito eli tietoinen läsnäolo (engl. mindfulness) -käsite tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista. Sitä on sovellettu psykoterapioissa ja pitkäaikaissairauksien tukihoidossa. Erilaisia terapioita ovat mm. Mindfulness-based stress reduction (MBSR), Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), Acceptance and commitment therapy (ACT) ja Dialectical behavior therapy (DBT). Tunnusomaista näille kaikille terapioille on tietoisen läsnäolon hyväksyvä ja nykyhetkeen keskittyvä lähestymistapa.

Kiinnostus tietoisuustaitojen harjoittelua kohtaan on lisääntynyt ja menetelmän vaikutuksia on tutkittu eri menetelmin. Tietoisuustaitoharjoitus ei ole vain rentoutumisharjoitus, sillä eri harjoitukset vaikuttavat eri tavoin. Tutkimuksia tarvitaan vielä ennen kovin syvällisten johtopäätösten tekoa. Tietoinen läsnäolo on ns. esitieteellinen käsite, jolla ei ole yleisesti hyväksyttyä täsmällistä merkitystä (Nilsonne, 2007).

Seija Mauron työväenopiston kurssilla opin että Mindfullness on mm. kaikkea tätä:
 • valppauden, hereillä olon, mielen selkeyden, olemisen tila
 • energia
 • meditaatiomenetelmä
 • taito, joka opitaan kokemuksellisesti, toistaen
 • elämäntapa, joka tuo esiin kokemuksemme ytimessä sijaitsevan lempeän ja rakastavan eheyden – jopa suuren tuskan ja kärsimyksen aikoina (Joan Borysenko)
 • periaatteen mukaisesti
  • mieli pidetään havaitsemisen tasolla – arvottamatta (leimaamatta) kohteita
  • aistit auki ja fokus voimakkaasti nykyhetkessä, jolloin saadaan emotionaalista etäisyyttä mielen tapahtumiin
  • ajatuksiin suhtaudutaan siten että ne ovat vain ajatuksia, eivät tosiasioita
  • tunteisiin suhtaudutaan siten että ne ovat muuttuvia
      Tästä yllä olevasta siis © Seija Mauro 2008.

Näistä lisää jatkossa!

Ei kommentteja: