Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Kehon ja mielen viisaus 3. Ei takertumista

14.5.2012

Kehon ja mielen viisaus 3. Ei takertumista
Tänään on vuorossa kolmas osa Kehon ja mielen viisaus kirjan muistiinpanoja. Takertuminen tekee kaikesta minun ongelmiani. Miten takertumattomuus liittyy meditaatioon? Miten istumalla voit oppia näkemään tarkasti, ilman omien tunteiden valtaa? Jäikö ärsyttämään miksei meditaatio sovi heikkohermoisille? Tässä tulee lisää.
Buddhan opetuksen ydinsanoma on: Mihinkään ei pidä takertua kuin se olisi minä, minun tai minua. Takertumista tulisi välttää, takertumista varsinkin pysyviin käsityksiin itsestäsi ja siitä, kuka olet. Se on kutsu päästä kosketuksiin ja suoraan yhteyteen kaikkien ja kaiken kanssa mikä on meille tärkeää kokonaisina, hyvinvoivina ihmisinä.

Takertuminen minään aiheuttaa sen, ettemme näe olennaista, vaan unohdamme sen, mikä on perustavaa. Teemme asioista omia ongelmiamme. Esine tai tilanne on vain mikä se on.

Meidän tulisi nähdä avoimen tarkkaavaisesti juuri näkemisen hetkellä ja saada tietoisuutemme tajuamaan ajatus- ja tunneryöppy, joka seuraa. Silloin voimme vain olla näkemisessä ja voimme soveltaa tietoista läsnäoloa hetkeen tunteidemme kanssa. Se suojaa silloin meitä taipumuksiltamme tunnereaktioihin, unohtamiseen ja tiedostamattomaan vahingoittamiseen. Emme ilman tietoista läsnäoloa tunnista, muista ja ilmennä omaa luontoamme silloin kun aistivaikutelma syntyy.

Old Bridge – Antiguo Puente, Colindres (Cantabria) HDR by marcp_dmoz, on Flickr


.:Istuminen opettaa takertumattomuutta:.

Istuminen, meditaatio on olemisen tapa, ei tekniikka. Erilaiset tekniikat ovat välineitä, jotka suuntautuvat olemisen tapaan suhteessa nykyhetkeen, omaan mieleen ja kokemukseen.

Meditaatio ei ole rentoutumistekniikka. Se on kaikkien mielentilojen vastaanottamista tietoisesti asettamatta niitä paremmuusjärjestykseen. Kaikki mielentilat voivat olla yhtä päteviä huomion kohteita nykyhetkessä noustessaan. Kaikista voi nousta oivalluksia, oppimista tai vapautumista.

Meditaatio on sopiva tapa olla kussakin eteen tulevassa tilanteessa kullakin hetkellä. Kokemuksen sisältö ei ole tärkeä. Ennakko asenteet taas estävät oikean läsnäolon. Takertumattomuus ja selkeä havaitseminen ja halu toimia oikein kaikissa olosuhteissa muodostavat meditaation olemisen tavan.

Meditaatio ei ole ajatusten hallintaa. Näin ajatteleminen tekee harjoituksesta vaikeaa ja estää meitä kokemasta nykyhetkeä avoimin mielin ja sydämin ja sellaisena kuin se todella on.


.:Mitä meditaatio on?:.

Meditaatio on sisäänpäin suuntautuva ele, joka kannustaa sydäntä ja mieltä kohti laajaa tietoisuutta nykyhetkessä juuri sellaisena kuin se on ja hyväksyy kaiken tapahtuvan. Siinä on kyse siitä, että sallii itsensä olevan juuri siinä kuin on, juuri sellaisena kuin on, ja sallii maailman olla täsmälleen niin kuin se sillä hetkellä on.

Pelkästään meditoimalla, istumalla voi muuttaa itseä ja maailmaa. Meidän on kehitettävä mieli, joka tietää ja näkee uusilla tavoilla ja jolla on eri motivaatio. Heittäytyminen läsnä olevaan hetken kokemiseen, on heittäytymistä juuri niiden ominaisuuksien kehittämiseen joita haluaa kehittää, koska kaikki ne syntyvät tietoisuudessa. Sinne me putoamme kun lakkaamme yrittämästä päästä jonnekin, saavuttaa jokin tunne.

Tietoisuus on opettaja, oppilas ja opetus. Niinpä mikä tahansa mielen tila on meditatiivinen tila.Lue lisää:
Kehon ja mielen viisaus 1. Elinikäinen haasteSekä:
Lapsesi eivät ole sinun

Ei kommentteja: