Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Kuka minä olen? Osa III.

30.4.2012

Kuka minä olen? Osa III.

Kuka minä olen dokumentissa (TV1 5.9.2011) Marcus de Satoy, matemaatikko, jatkaa vastausten etsimistä. Tämä on dokumenttia referoivan kirjoituksen kolmas osa. Marcus sukeltaa syvälle aivoihin, etsiessään vastauksia kysymyksiin:

Missä on tietoisuus?
Kuka minä olen?


.:Syvälle aivoihin:.

Seuraavaksi Marcus lähtee selvittämään miten tämä sisäinen maailma syntyy. Miten neuronien aktivointi synnyttää minut? Miten saan kokemukseni?

Christof Koch on ratkonut kysymyksiä yksittäisien aivosolujen avulla. Pikkuaivoissa on enemmän aivosoluja, mutta sen menettäminen ei haittaa minäkokemusta. Hänen kokeidensa mukaan myöskään selkäytimen menetys ei haittaa. Mikä aivojen osa sitten tuottaa hammassäryn? Tutkijat ovat tutkineet aivoja leikkauksen aikana, joissa valveilla oleville potilaille on näytetty kuvia tutuista ihmisistä.

Kokeessa muunnetaan neuronien sähköä kuviksi tai ääniksi, jotta niiden värähtely voidaan havaita selkeämmin. Tuttuihin kuviin reagoiminen saa neuronit värähtelemään kiivaammin. Yksi neuroni saattaa olla olemassa per henkilö, mutta myös koehenkilön nähdessä nimen kirjoitettuna neuronit reagoivat yhtä hyvin. Ne ovat niin sanottuja konseptineuroneita.

i'm not there by pol ubeda, on Flickr

Tutkimustulosten avulla, voidaan tehdä päätelmä, että yksi neuroni ei ole yksin tietoinen. Tietoisuus syntyy neuronien joukossa. Aivan kuten edenkään yksi molekyyli ei ole yksin märkä vaan kaikki sen molekyylit yhdessä.

Seuraavaksi Marcus menee laboratorioon testeihin, joissa häntä tutkitaan unessa. Mitä tapahtuu uneen vaipuessa? Marcello Massimi mittaa elektrodien avulla unta ja aktiivisuutta aivoissa. Sitten Marcusta ärsytetään myös sähköiskuilla, valveilla ja unessa.

Tutkimuksen mukaan eri alueet aivoista aktivoituvat valveilla yhdestä shokista. Aktivoitumista ei tapahdu vain yhdessä kohdassa. Sen sijaan unessa ollessa neuronit aiheuttavat vain paikallista ärsytystä aivoissa. Näin ollen voidaan päätellä valveilla ollessa ärsytyksen tuottavan reaktioita ja siksi aivojen eri alueet reagoivat. Nukkuessa ne kommunikaatiokanavat ovat ”pois päältä”. Näin ollen tietoisuus on tässä aivojen keskustelussa eri osien välillä. Se selvittää kokemuksen tietoisuudesta ja itsestämme. Aivot ovat verkosto, joka keskustelee keskenään.


Ei kommentteja: