Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Tietoisuustaidot elämäntapana: 9. Loppujen lopuksi

21.12.2011

Tietoisuustaidot elämäntapana: 9. Loppujen lopuksi


Kirjan Mindfulness : medveten närvaro som levnadsstrategi blogikirjoitusten viimeisessä osassa tehdään hieman yhteenvetoa siitä, mitä kaikkea tietoisuustaidot elämäntapana voivat tarkoittaa. Ja sanotaan muutama sana lopuksi.

Tietoinen läsnäolo elämäntapana  voi näkyä mm. seuraavilla elämän alueilla.


©      Stressin kanssa elämisen apuna tietoinen läsnäolo tuo tavan huomioida stressin merkit ja oireet. Hyväksyvän itsestään huolehtimisen avulla voi poistaa haitalliset vaikutukset elämästään ajoissa.
©      Pysähtymisen, tekemättömyydessä lepäämisen ja ajatusmallien huomioon ottamisen harjoittelussa tietoisesta läsnäolosta on apua.
©      Itsetuntemuksen lisäämiseen auttaa tietoisen läsnäolon harjoittaminen koska opimme havainnoimaan kokemaamme ja siitä syntyviä ajatuksia, tulkintoja, tunteita ja tapoihin kangistuneita, automaattisia reaktioita ja toimintaa. Opimme siis tuntemaan oman itsemme, mikä ravitsee meitä, antaa iloa ja elämänhalua.
©      Harjoittaminen auttaa löytämään rentouden ja valppauden olotilan, jossa kaikki aistit ovat läsnä. Se vähentää jännitystä arjessa koska oppii päästämään irti hälinästä ja ärsykevirrasta.
©      Tietoisen läsnäolon harjoittaminen auttaa hallitsemaan tarkkaavaisuutta keskittymisen avulla. Ja palauttamaan keskittymisen kohteeseen jos se häviää.
©      Tietoisen läsnäolon harjoittaminen lisää elämänlaatua, koska se lisää kykyä hyväksyä ja etsiä elämän hyviä puolia.
©      Ihmissuhteissa kyky kuunnella lisääntyy. Samoin ihmisissä tapahtuvat muutokset tulevat huomatuiksi tietoisuustaitojen avulla, kun ennakkoluulot eivät hallitse kohtaamisia. Samoin opimme huomaamaan oman käytöksen vaikutukset toisessa.
©      Vanhempana opimme luotsaamaan pienen kehitystä asettamalla rajoja ja antamalla tukea turhautumisen hetkinä. Tietoinen läsnäolo antaa mahdollisuuden tiedostaa, mitä lapsi milloinkin tarvitsee, ja nähdä, että hetken helpotus voi tuoda ongelmia tulevaisuudessa.
©      Tietoisen läsnäolon harjoittamisen yksinäisyydessä opimme tuntemaan itsemme.
©      Töissä on mahdollisuus tuoda tietoisen läsnäolon käytännön harjoituksia kaikkien tietoon ja pysyä tietoisena, olla hetkessä ja palautua.
©      Urheilussa tietoinen läsnäolo saattaa näyttäytyä flow-kokemuksena.
©      Luonnossa ollessaan tajuaa, että mitään ei voi tehdä, voi vain olla ja antaa kauneuden puhutella.
©      Otamme vastaan koko elämän luonnollisen kulun kaikkineen, terveyden, sairauden, väsymyksen, energian, onnen ja surun. Keskitymme muuttamaan vain sen mitä on tarpeellista.
©      Emme ole saatavilla 24/7, jotta riitämme itsellemme. Onnen sijaan voisimme tavoitella rauhaa ja tyyneyttä.


Ocean View by Phil Gibbs, on Flickr

.:Loppujen lopuksi:.

Kun elää hyvää ja tietoista elämää, käyttäen koko potentiaaliaan, voi kehon ja mielen yhteispeli olla parhaimmillaan ”oppiva organisaatio”. Kommunikoimme itsemme ja ympäristömme kanssa rehellisesti ja rakastavasti. Avoimuus ja mielenkiinto auttavat löytämään ongelmakohtia ja muuttamaan niitä.


Lue myös edelliset osat:

Ei kommentteja: