Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa V

22.9.2011

Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa V

Tässä jatkan kirjoitusta tietoisestä työstä ja johtamisesta kirjan Johtaminen Nyt perusteella. Tässä on lisää ajatuksia siitä mitä tietoinen läsnäolo on yhteisössä ja ihmisten johtamisessa. 


.:Tilaisuus harjoittaa:.

Kirjoittaja kehottaa kääntämään asetelman myös ylösalaisin, johtamistyö on sinänsä erinomainen tilaisuus harjoittaa tietoista läsnäoloa ja sitä kautta omaa henkistä kasvua. Hyvä johtajuus on valmiina tietoisen läsnäolon periaatteiden mukaisesti jokaisessa ihmisessä. Tarvitsee löytää oikea sisäinen tila.

Halu onnistua ja halu palvella tarvitaan tietoisen läsnäolon lisäksi. Ja jokaisen pitää tiedostaa ketä haluaa palvella. Onnistuminen ei saa olla vain egon palvelua, vaan yhteisön yleistä pyrkimystä palvelevaa.

Suoruus on rohkeutta ja karismaattisuutta. Usein sen seuralaisia ovat epävarmuus ja pelko. Vahva johtaa kuitenkin hyväksyy kaikki tuntemuksensa ja siksi ne eivät liikaa leimaa hänen olemustaan. Tietoinen läsnäolo vapauttaa myös ärsyke-reaktio pakkopaidasta ja antaa toiminnalle enemmän valinnan mahdollisuuksia.

Reading at Seattle Library on Tetris Chairs by Boy27wonder, on Flickr

.:Viisaat valinnat:.

Tietoisesti läsnä oleva esimies tunnistaa itsessään paremmin tekojensa vaikuttimet. Oikeanlaisen etäisyyden saaminen johtajuuteen liittyviin valintoihin luo pohjaa paremmille päätöksille. Etäisyyden saaminen omiin ratkaisuihin vahvistaa tietoista läsnäoloa, mikä vuorostaan vahvistaa kykyä viisaisiin valintoihin. Johtajan on oltava selvillä omista uskomuksistaan.

Tietoinen läsnäolo vahvistaa kykyä nähdä sekä tehtäväroolit että sosiaaliset roolit itsestä erillisinä. Niihin voi eläytyä, muttei tarvitse samaistua. Rooli voi olla tietoinen valinta. Myös epävarmuus, suostuminen omaan tietämättömyyteen näyttää olevan avaintekijä tietoisen läsnäolon kyvyn kehittymisessä. Tietoisen läsnäolon valinnalla esimies pitää yhteyttä tärkeimpään resurssiinsa, omaan yhteisöönsä ja vetää sivustakatsojat aktiivisiksi yrityskansalaisiksi. Tämä on todistettavasti luovuutta lisäävä seikka.

Lue lisää:
Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa III
Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa IV

Ei kommentteja: