Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa VI

27.9.2011

Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa VI

Tämä kirjoitus päättää kirjan Johtaminen Nyt käsittelyn. Lopuksi ajatuksia  johtamisen haasteellisista tilanteista ja tietoisen läsnäolon perusperiaatteiden noudattamisesta niissä. 

.:Haasteet:.

Haasteellisissa tilanteissa johtaja saattaa joutua ukkosenjohdattimeksi. Näissä tilanteissa tietoinen läsnäolo tuo varmuutta siihen että tilannetta tarkastellaan, havainnoidaan riittävästi ja samalla varmistuu reaktion ja toiminnan viive. Toisinaan tilanteissa tulee johtajan niskaan enemmän kuin hän kykenee kantamaan, silloin tietoinen läsnäolo tulee todella tarpeeseen. Samoin tietoinen läsnäolo auttaa johtajaa löytämään oman, oikean etäisyyden organisaation konflikteihin.

Ihminen on riippuvainen sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstään, mutta samalla myös oma itsenäinen kokonaisuus, ainutlaatuinen, yksilöllinen, tahdolla varustettu. Johtajaa ympäröivät erilaiset kentät, niiden meri. Jokainen viesti tulkitaan kentän ehdoin. Tietoista läsnäoloa harjoittava johtaja tunnistaa paremmin ympäröivät kentät ja oppii näkemään ne ja niiden uskomukset. Näin palaute voi muodostua juuri oikeanlaiseksi, vahvistaa kentän uskoa voimavaroihin ja iloitsee edistyksestä.

Tietoinen läsnäolo käynnistää dialogin maailman kanssa. Sen avulla laajempien kokonaisuuksien näkeminen, myötätunto ja hiljaisuuden kokeminen hälyn keskellä mahdollistuvat. Vihamielisissä ja hyökkäävissä tilanteissa voi olla suunnattoman paljon etua kyvystä reagoida valppaasti ja levollisesti mihin tahansa yllättävään ja epämieluisaan. Vaikka harjoittaminen usein merkitsee pysähtymistä ja hiljentymistä jotta näkee missä on nyt, mahdollistaa se myös nopean, tehokkaan ja ulospäin suuntautuneen toiminnan.


United Hands by FotoRita [Allstar maniac], on Flickr
 .:Perusperiaatteet:.

Kirjassa käytetään Aikidoa esimerkkinä taistelulajista, joka on väkivallaton itsensä kehittämistapa. Se avaa tietoisen läsnäolon neljää keskeistä peruspiirrettä:
1.  Ehdoton läsnäolo tilanteessa on välttämätöntä. Tietoisuus ei saa eksyä tämän hetken ulkopuolelle.
2.  Hyväksyminen: Otetaan vastaan se mikä on koska se on totta. Se mitä ei hyväksytä hallitsee ihmistä. Siihen ei kuulu arvottamista.
3.  Kokemus yhteisyydestä: kaikki olennot ovat yhteydessä toisiinsa. Ketään ei kuulu vahingoittaa eikä ketään vastaan kuulu hyökätä
4.  Tietoisen läsnäolon tilassa pystyy paremmin luopumaan pinttyneistä käyttäytymis- ja roolimalleista, jolloin saa enemmän vapautta ja valintamahdollisuuksia

Lue lisää:
Johtamisen Nyt
Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa I
Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa II

Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa III
Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa IV
Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa V

Ei kommentteja: