Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Presenteismi: Läsnä mutta poissa

30.11.2011

Presenteismi: Läsnä mutta poissa
Fakta-lehti esitteli elokuussa 2011 työelämän ilmiön nimeltä presenteismi. Työntekijä on työpaikalla, mutta ei saa mitään aikaan. Ajatukset harhailevat muissa asioissa ja virheitä sattuu. Presenteismillä vaikuttaisi olevan paljon yhtymäkohtia tiedostamattomaan elämään ja autopilotilla elämiseen. Uskaltaisin jopa väittää tietoisen läsnäolon olevan sen vastalääke. Tässä Fakta lehden artikkeli hieman lyhennettynä. Mistä presenteismissä on kyse? Miten sitä voi estää? 


.:Hyvän johtajan alaisilla presenteismia on merkittävästi vähemmän:.

Tutkimusten mukaan tehoton oleskelu työpaikoilla alkaa olla suurempi ongelma kuin sairauspoissaolot. Taustalla voi olla esimerkiksi työpaikan huono ilmapiiri, motivaation puute, piilevä masennus tai jokin muu sairaus. Tiedostavatkohan ihmiset huonon olon lähteensä?

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Jari Hakanen havaitsi ilmiön tutkiessaan työn imua. Reilu kymmenen prosenttia haastatelluista ei juuri koskaan päässyt työssään niin sanottuun flowvaiheeseen. Korkeintaan kerran kuussa he kokivat työnsä tärkeäksi ja tunsivat itsensä tarmokkaiksi, Tutkimukseen osallistui muun muassa opettajia, hammaslääkäreitä sekä palvelualalla ja metsäteollisuudessa työskenteleviä.

"Porukka on työpaikalla, muttei anna parastaan. Käyttämätön potentiaali jää hyödyntämättä”, Jari Hakanen tiivistää. Havainnot olivat lähtölaukaus uudelle tutkimukselle. Hakanen on käynnistämässä työssä innostumista ja samalla myös työssä tylsistymistä tutkivaa hanketta.

"Tylsistyminen on tunnetila. Siksi on tärkeää mitata työntekijöiden kokemuksia, eikä yksinomaan tylsyyttä työn ominaisuutena. Ilmiön taustalla on monia syitä. Yksi voi olla tunnustus vaje: työntekijä ponnistelee kovasti saarnatta koskaan kiitosta ja kokee olevansa täysin korvattavissa.  Onko järkeä rehkiä ja uhrata työlle itsensä ja vapaa-aikansa, jos kukaan ei huomaa?"

Hakanen arvioi, että leipääntyminen voi olla seurausta myös työntekijäin korkeista odotuksista. Työntekijä haluaa tehdä hienoja ja palkitsevia töitä eikä suostu vähempään. Tylsistymistä aiheuttaa myös rutiinien ansa: työ kyllä sujuu, mutta kipinä jaa puuttumaan. "Yksitoikkoiselta tuntuvaan työhön jumittuneen kannattaa olla valppaana ja etsiä itselleen stimulanssia kouluttautumisesta tai uusista haasteista työssä, esimerkiksi mentorina toimimisesta."

Tutkimuksen alustavat tulokset paljastavat, että heikkoina ja keskitasoisina pidettyjen johtajien alaisilla presenteismiä esiintyy yhtä paljon. Sen sijaan hyvän johtajan alaisilla presenteismiä on merkittävästi vähemmän. "Heikon pomon alaisilla sairaana työssäolon todennäköisyys on liki kaksinkertainen hyvän pomon laisiin verrattuna."

Tehoton oleskelu työpaikalla ei ole yksinomaan suomalainen ilmiö. Hakanen kertoo lukeneensa arvioita, joiden mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa presenteismi aiheuttaa satojen miljardien dollarien menetykset vuodessa.

Absent by D.Munoz-Santos, on Flickr

.:Esimerkki presenteismistä: sairaana töissä:.

Yritykset vahtivat sairauspoissaoloja ja niiden aiheuttamia kustannuksia, Poissaolokustannusten pienentyminen ei kuitenkaan välttämättä lisää yrityksen voittoa tai vapauta kapasiteettia. Selittävänä tekijänä voi olla yksi presenteismin muoto eli sairaana töissä ilmiö.

Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö, tutkija Kimmo Vanni, kertoo esimerkin: määräaikainen työntekijä tulee töihin vähän sairaanakin, koska hänellä on mielikuva, että sairastavaa työntekijää ei vakinaisteta. Senkin Vanni on havainnut, että kun lama uhkaa ja yritys on irtisanomassa väkeä, kukaan ei haluaisi jäädä sairauslomalle. "Yt-neuvottelujen yhteydessä siivotaan myös pois paljon sairastavia, ellei heillä satu olemaan jotakin organisaatiota hyödyttävää erityistaitoa", Vanni sanoo.

Vanni valmistelee paraikaa väitöskirjaa koetun johtamisen ja presenteismin välisestä yhteydestä. Tutkimuskohteena on suuren, pirkanmaalaisen yrityksen työntekijät ja esimiehet. Kyselyaineiston lisäksi tutkijalla on käytössään diagnoosin mukaan luokiteltuja rekisteritietoja yrityksen työntekijöiden sairauspoissaoloista.

"Sairaana töissä ilmiön tutkiminen osoittautui arkaluontoiseksi, koska siinä sivutaan tabuina pidettyjä aiheita kuten yksilön tuottavuutta ja johtamisen oikeellisuutta. Olen saanut kuulla kommentteja, että eikö ole parempi, että työntekijä tulee sairaana töihin ja tekee edes osan töistä kuin ettei hän tule ollenkaan ja kaikki työt jäävät tekemättä."


.:Presenteismi heikentää työilmapiiriä:.

Yrityksiä kiinnostaa se, miten presenteismi vaikuttaa tuotantokykyyn. Vanni kertoo kehitteillä olevasta menetelmästä, joka mittaisi koetun työkyvyn ja presenteismin välistä suhdetta sekä presenteismin aiheuttamaa tuottavuuden menetystä. "Tuottavuusvaikutusta lopputuotteiden määrään on vaikea mitata, mutta todennäköisesti se on pieni. Sen sijaan presenteismi vaikuttaa voimakkaasti työpaikan ryhmädynamiikkaan ja ilmapiiriin, koska muut työntekijät joutuvat paikkaamaan niiden työt, jotka eivät kykene suoriutumaan tehtävistään."


.:Lojaalius pitää työpaikalla:.

Japanissa työntekijä saattaa jäädä oleskelemaan työpaikalle, vaikka onkin saanut päivän työt tehdyksi. Kimmo Vanni teki tästä havaintoja ollessaan vuoden Miyagin yli opistossa tutkimassa sosiaalista robotiikkaa.

"Organisaatioasteikolla alemmalla tasolla oleva työntekijä ei kovin helposti lähde töistä kotiin, jos esimieskään ei ole lähtenyt. Itämaisissa kulttuureissa tämän tyyppinen presenteismi on hyvin yleistä." "Suomessa hierarkia ei ole niin kova kuin jossakin muualla eikä pomoja tarvitse mielistellä niin paljon. Se on kuitenkin havaittu, että liian motivoiva esimies voi saada jopa hyvin sairaan työntekijän tulemaan työpaikalle. Työpanos jaa silloin erittäin heikoksi ja työtapaturman riski on suuri."

Kuormittuminen sairaana voi johtaa vakavampaan sairauteen. "Lisäksi yrityksen tehtäväkohtainen resursointi vääristyy - työ jonka tekee yksi täysin työkykyinen, saattaa vaatia kahden vajaatyökykyisen panoksen, Henkilö kustannukset työtä kohden ovat siis kaksinkertaiset."

Vannin mukaan epävirallista keskustelua käydään siitä, liittyykö sairaana työssä ilmiö yrityksen kulttuuriin. "Yrityksen suhtautuminen sairauspoissaoloihin tai hetkellisiin terveydentilan heikkenemisiin toki muovaa työntekijöiden käyttäytymistä. Avoin ja luottava organisaatio antaa työntekijöille mahdollisuuden jääda sairauslomalle heti oireiden alettua ja on siten edesauttamassa myös nopeaa töihin palaamista.".


Vältä presenteismi:
• Tartu uusiin haasteisiin aina kun mahdollista
• Tarkastele omia odotuksia työssä  ovatko ne epärealistisen korkeat?
• Huolehdi omasta osaamisestasi
• Juttele esimiehen kanssa mahdollisuuksista laajentaa omaa toimenkuvaasi
• Älä lykkää sairauslomalle jäämistä, muuten ongelmat vain pitkittyvät.


Lue lisää:
Presenteismi
Tuottavuus, terveys ja presenteismi
Ei kommentteja: