Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Onnellinen nyt: 7. Ajatusten viljelystä

20.3.2012

Onnellinen nyt: 7. Ajatusten viljelystäOnnellinen nyt kirjassa siirrytään tunteista ajatuksiin. Erilaisilla ajatuksilla on paikkansa, mutta loppujen lopuksi, ne ovat vain ajatuksia.


 
.:Erilaiset ajatukset:.

Ajatuksia on kolmenlaisia:

1.   Ongelmanratkaisu ajatukset tähtäävät epätoivotun tilanteen muuttamiseen tai arkiasioiden hoitamiseen. Ne ohjaavat toimintaan, motivoivat toimimaan tavoitteiden mukaisesti ja ratkaisemaan pulmia. Jos ratkaisu ei johda toimintaan, on mahdollista, että nykytilanne on lyhyellä aikavälillä niin edullinen, että se ei kannusta muutokseen tai käytössä ei ole ollut riittävästä informaatiota.

2.   Työstämisajatukset ovat tunteiden kuvailua, kokemusten sulattelua ja asian ajattelemista. Ne voivat olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Niiden avulla käsitellään tapahtunutta ja saavutetaan jonkinlainen ymmärrys. Ne vaikuttavat voimakkaita tunteita liennyttäen.

3.   Huoli ja vatvominen ovat juuttunutta, tiedostamatonta ajattelua, eikä johda ratkaisuun. Saman ajatuksen toistelua ilman ratkaisua voi tapahtua vuodesta toiseen, ongelma ei ratkea, eivätkä tunteet lienny, vaan usein käy päin vastoin.

Ajatusten hallitseminen on tunteiden hallintaa, usein siis pelon ja surun käsittelyä. Syynä voi olla taikauskoiset ajatukset, jotka pitävät tilannetta ennallaan tai ruumiillisen epämukavuuden välttäminen. Kehontuntemuksen parantaminen ja kyky alentaa stressiä ovat keinoja vähentää negatiivisia ajatuksia.

Spring tree by macieklew, on Flickr
.:Viljele positiivisia ajatuksia:.

Visualisointi ja affirmaatiot tarkoittavat parhaan mahdollisen tapahtuvan kuvittelemista. Jos olemme rauhallisia, läsnä olevia ja odotamme elämältämme parasta, luomme itsellemme hyvinvointia. Meillä on sisäinen vakaumus ja mielikuva asioista, joille keräämme aisteillamme todisteita. Siksi meissä kasvaa se, mihin kiinnitämme huomiomme.

Visualisoinnin ja affirmaatioiden avulla luomme mielikuvia siitä mikä on parasta mitä voi tapahtua. Harjoittelemalla voimme ohjata havaintojamme, jolloin koemme maailman kuten haluamme, positiiviseksi.

Tämä ei ole ristiriidassa tässä hetkessä olemisen kanssa. Luomme sen hetken valitsemalla mihin keskitymme. Kuvitelmamme ovat kuvitelmia, eivät totuus, mutta ne tuovat nykyhetkeen positiivisia tunteita. Vain sillä on merkitystä.Lue myös edelliset osat:
Onnellinen nyt: 1. Johdanto
Onnellinen nyt: 2. Muodollisesta harjoittamisesta onneen?
Onnellinen nyt: 3. Havainnointia koko keholla
Onnellinen nyt: 4. Harjoittamismuotojen yksityiskohdista
Onnellinen nyt: 5. Tunteiden kanssa elämisestä
Onnellinen nyt: 6. Tunteiden viljelystäEi kommentteja: