Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 14. Harjoitus vapauttaa ajattelun

26.1.2012

Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 14. Harjoitus vapauttaa ajattelunTietoinen läsnäolo vaatii vanhemmalta niin kuin keneltä hyvänsä vain läsnä olemisen muistamista. Ajan kuluessa se alkaa vahvistaa itseään. Hengitys auttaa läsnäoloon ankkuroitumisessa, kuten jo monesti on todettu. Ajattelusta vapautuminen tukee kasvua vanhempana, kun mieli ei pääse virittämään ansoja.
.:Harjoitus viljelynä:.

Kaikessa viljelyssä olennaista on istutetun hoitaminen, puhuimmepa sitten halusta olla tietoisemmin läsnä tai lastemme kasvun hoitamisesta. Hoitaminen tarkoittaa osallistumista, joka liittyy huomioimiseen. Nämä sanat ilmaisevat kaikki läsnäoloa, valppautta, ulospäin kurottamista, valmiutta, tietoisuutta. Tunne laajenee. Tunne laajenee ulos-päin, minuus laajenee hoivan ja välittämisen myötä.

Paras tapa suojella pyrkimyksiämme ja päämääriämme on pystyttää terveeseen järkeen perustuvia rajoja tukemaan tietoisen läsnäolon harjoitustamme. Epämuodolliset harjoitukset, kuten yhteys hengitykseen päivän mittaan, eivät vaadi aikaa. Ne vaativat vain tarkkaavaisuutta ja muistamista. Meidän on tuotettava yhä uudestaan aikomus olla tietoisesti läsnä. Koska hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen ja lasten kasvatus vaativat samanlaista perustavaa tarkkaavaisuuteen juurruttamista, ei ole suuri harppaus yrittää kehittää niitä yhdessä. Näin tekemällä ihminen ruokkii, syventää ja tukee toista.

Sea by macieklew, on Flickr

.:Ajattelusta "vapaa":.

”Hengityksellä” tarkoitetaan uudenlaista tietoisuutta hengityksestä ja sen ymmärtämistä, kuinka tehokasta tietoisuus hengityksestä voi olla, kun sitä kehitetään hiljaisissa ajanjaksoissa ja kun se tuodaan osaksi päivittäisen elämän toimintoja.

Ellemme tiedosta ajatusten olevan pelkkiä ajatuksia, voimme joutua pulaan käytännössä jokaisella elämämme alueella. Sen tiedostaminen voi auttaa meitä pysymään erossa ansoista, joita mielemme meille virittää. Tämä on totta erityisesti vanhemmuuden kohdalla.

Tämä ei tarkoita, ettemme suhtautuisi ajatuksiimme ja tunteisiimme hyvin vakavasti tai ettemme toimisi niiden pohjalta. Mutta tietoisuus siitä, että ajatukset ovat ajatuksia ja tunteet tunteita voi auttaa meitä toimimaan asianmukaisesti ja olemaan paremmin yhteydessä itseemme ja siihen, mitä tilanne kulloinkin vaatii.


Lue lisää:
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 1. Esittely
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 2. Äidin vuoro
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 3. Lapsen ja vanhemmat yhteiset tarpeet
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 4. Huomion ja läsnäolon laatu ratkaisee
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 5. Miten voin onnistua?
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 6. Tietoisen vanhemmuuden perusta: Itsenäisyys Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 7. Tietoisen vanhemmuuden perusta: Empatia Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 8. Tietoisen vanhemmuuden perusta: Hyväksyntä Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 9. Vanhemmuus on täysi katastrofi
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 10. Retriitti
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 11. Retriitti jatkuu

Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 12. Harjoituksen tärkeys
Jokapäiväiset ilonaiheet, osa 13. Hengittäminen
                            

Ei kommentteja: