Follow my blog with Bloglovin Tietoinen läsnäolo: Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa VII

3.10.2011

Johtaminen nyt, Ajatuksia tietoisesta työstä, osa VII

Tässä jatkan kirjoitusta tietoisestä työstä ja johtamisesta kirjan Johtaminen Nyt perusteella. Tässä viimeisessä osassa päästään tietoisen läsnäolon avulla johtamisessa flowhun - kiireessäkin.


.:Sisäisen viisauden käyttäminen:.

Intuitio auttaa silloin kun ongelman ei ratkea pohdiskelemalla. Intuitio venyttää tietoisen läsnäolon käsitettä, joudumme luottamaan siihen, että valintaa tekevää tietoisuutta on koko olemuksessamme. Tietoisen läsnäolon tilassa opimme kuulemaan myös tietoisuutemme reuna-alueilta nousevia hiljaisia viestejä. Intuitio auttaa, jos sitä kuuntelee. Se auttaa löytämään yhteyden jokaisen sisällä olevaan viisauteen sekä siihen mikä on merkityksellistä ja tärkeää.

Miten saada yhteys sisäiseen viisauteensa? Yrittämättä väkisin löytää ja päätellä oikeata ratkaisua. Odottamalla ja luottamalla, että se tulee. Ja olemalla levollinen, jos se ei vielä tule. Levollinen ja hyväksyvä ympäristön tarkkailu tietoisen läsnäolon tilassa auttaa näkemään asioita joita muut ohittavat. Tässä tilassa kuulee oman äänensä, kun on rennon määrätietoinen.

defeat by katiew, on Fkrlic
.:Flowhun:.

Tietoinen läsnäolo on tietoinen valinta. Sen voi ottaa silloin käyttöön kun sitä tarvitsee. Myönteinen, innostunut tunnetila tuo energiaa työhömme ja olemiseemme. Nopea reagointikyky muutoksiin ja yllättäviin käänteisiin ei poista innostumisen ja riemuitsemisen tunteita. Parhaimmillaan tilaa voi kuvata flow-tilaksi. Silloin on vahvasti kiinni meneillään olevassa hetkessä. Tietoisen läsnäolon tilaa tuskin tulee valinneeksi jos sitä ei ole harjoitellut vähemmän haastavissa tilanteissa. Spontaanius on myös läsnäoloa.

Usein organisaatiot myös vatvovat menneissä ja oikean aikajanan löytäminen myös tulevaisuuteen voi olla vaikeaa. Nykyhetkessä oleminen voi tuntua tuskalliselta. Silloin tietoinen läsnäolo pakottaa tähän hetkeen.

.:Tässä ja nyt – kiireessäkin:.

Johtajan on löydettävä oma tapansa harjoittaa tietoista läsnäoloa. On hyvä muistaa, että jo aktiivinen kuuntelu ja syvä rentoutuminen tai huomion kohteen hyvin kurinalainen keskittäminen aiheuttavat muutoksia paitsi tietoisuuden tilassa myös psykofyysisessä tilassa laajemminkin. Fyysiset jännitystilat, ahdistukset, pelot ja erilaiset epämääräiset tuntemukset voi kohdata, hyväksyä ja ohittaa eräänlaisina kasvukipuina.

Johtajan on otettava niskalenkki kiireestä, vaikka näiden kysymysten avulla:
·         Mitä palvelen?
·         Mistä voin luopua?
·         Olenko renki vai isäntä?`
·         Mitä voin tehdä juuri nyt?
·         Miksi palvelen?

Kirjoittajat väittävät lopuksi että tietoinen läsnäolo vahvistaa kokonaisten organisaatioiden selviytymismahdollisuuksia ja samalla niiden yksittäisten jäsenten hyvinvointia. Siksi tietoista läsnäoloa tulisi edistää työelämässä ja yhteiskunnassa.

Kokeile! Aloita töissä jo tänään soveltamaan näitä tässä sarjassa käsiteltyjä tietoisen läsnäolon perusperiaatteita! Työryhmän tietoisen läsnäolon tankkaushetki voi olla yhteinen alkuhiljaisuus palaverissa tai tauon pitäminen hiljaisuudessa.

2 kommenttia:

Arto kirjoitti...

Johtajan on todellakin otettava niskalenkki kiireestä. Se on usein todella hankalaa, mutta se on tehtävä.

Annina kirjoitti...

Tässä hetkessä se onnistuu. Kuluvasta ajastakin on oltava tietoinen ja siihen suhteutettava kiireensä.